Om klubben

Styrelseprotokoll
Justerade är arkiverade hos sekreteraren
221212Styrelsemöte
221115Styrelsemöte
221027Styrelsemöte
220915Styrelsemöte
220811Styrelsemöte
220627Styrelsemöte
220524Styrelsemöte
220503Konstituerade möte

Styrelsen 2022

Ordförande

Mikael Sellgren
ordf@tingsrydbk.se
073-414 84 04

Vice ordf

Eva Johansson
viceordf@tingsrydbk.se
073-720 97 58

Kassör

Bengt-Ove Nyström
kassor@tingsrydbk.se
070-301 72 80

Sekreterare

Marion Götlund
sekr@tingsrydbk.se 
070-220 88 28

Ledamot

Lotta Svensson
070-828 33 82

Ledamot

Marie Olofsson
070-530 28 45

Ledamot

Ann-Charlotte Borg
073-049 66 23

Ledamot

Vakant

Ledamot

Sofia Bertilsson
073-819 10 40

Suppleant

Louise Ohlsson
070-275 51 18

 

Suppleant

Madeleine Nederman
072-560 11 59

Arbetsgrupper 2022

Utbildning

Byggnader

Styrelsen

Servering