FÖRTROENDEVALDA    2024

Styrelse

Eva Johansson

Eva Johansson

Ordförande

073-720 97 58

Marion Götlund

Marion Götlund

Kassör

076-116 33 80

Maggan Forsberg

Maggan Forsberg

Ledamot

 

 

Sofia Bertilsson

Sofia Bertilsson

Ledamot

 

 

Nina Fyrman

Nina Fyrman

Ledamot

 

 

Ann-Charlotte Borg

Ann-Charlotte Borg

Ledamot

 

 

Kommitteer

Utbildningkommittén

Eva Johansson

Eva Johansson

073-720 97 58

Marion Götlund

Marion Götlund

076-116 33 80

Maggan Forsberg

Maggan Forsberg

070-514 63 91

Nina Fyrman

Nina Fyrman

070-241 22 95

Tävlingskommittén

Eva Johansson

Eva Johansson

073-720 97 58

Marion Götlund

Marion Götlund

076-116 33 80

Maggan Forsberg

Maggan Forsberg

070-514 63 91

Utställningskommittén

Mona Hermansson

Mona Hermansson

073-6803096

Amanda Hermansson

Amanda Hermansson

073-0330301

Anläggningskommittén

Marion Götlund

Marion Götlund

076-116 33 80

Eva Johansson

Eva Johansson

073-720 97 58

Astor Hermansson

Astor Hermansson

070-7526524

Lite nostalgi

Klubbens start

Styrelseprotokoll finns i klubbstugan i en pärm