Om klubben

Vårt klubbhus är lätt att hitta i utkanten av norra Tingsryd, gränsande till skog och mark.   
Själva huset är en gammal mangårdsbyggnad med plats för kursverksamhet, möten, tävling m.m. I huset finns kök och toalett. Goda parkeringsmöjligheter.

Vid infarten finns eltråd spänd över uppfarten mot vildsvin, när du lämnar anläggningen så skall de två eltrådarna åter kopplas på.

Huset omgärdas av en stor appellplan i tävlingsformat. Framför huset har vi “lilla” plan, där det är tillåtet för löptikar att träna.  Det finns även en inhägnad del – “inkallningshage” Ett mindre antal agilityhinder finns att tillgå. I huset finns komplett uppsättning skyltar för rallylydnadsträning.

Huvudplan samt mellanplan har belysning för kvällsträning – timer sitter på vardera sida av huset. Mellan huset och planerna har vi anlagt grillplats och fikaplats med bänkar och bord.

Styrelsen 2022

Ordförande

Mikael Sellgren
ordf@tingsrydbk.se
073-414 84 04

Vice ordf

Eva Johansson
viceordf@tingsrydbk.se
073-720 97 58

Kassör

Bengt-Ove Nyström
kassor@tingsrydbk.se
070-301 72 80

Sekreterare

Marion Götlund
sekr@tingsrydbk.se 
070-220 88 28

Ledamot

Lotta Svensson
070-828 33 82

Ledamot

Marie Olofsson
070-530 28 45

Ledamot

Ann-Charlotte Borg
073-049 66 23

Ledamot

Sonny Olofsson
070-692 07 83

Ledamot

Sofia Bertilsson
073-819 10 40

Suppleant

Louise Ohlsson
070-275 51 18

 

Suppleant

Madeleine Nederman
072-560 11 59

Arbetsgrupper 2022

Utbildning

Byggnader

Styrelsen

Servering

Styrelseprotokoll
Justerade är arkiverade hos sekreteraren
220627Styrelsemöte
220524Styrelsemöte
220503Konstituerade möte